Valstybės sienos kirtimas vykdomas per tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: automobilių kelių, geležinkelio, oro uostų, jūrų uostų. Sienos kirtimas vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarime N. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nurodytuose sienos perėjimo punktuose:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/deaf8694663011eaa02cacf2a861120c/asr

Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija nuo grįžimo į Lietuvą dienos bei ne vėliau kaip per 48 val. nuo Lietuvos sienos kirtimo bet kuriame mobiliame punkte privalu atlikti covid-19 ligos tyrimą, užsiregistruojant tel. numeriu 1808.  

Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma: administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį; baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių.

Izoliacija netaikoma:

Užsienio šalių piliečiams:

 1. Lenkijos Respublikos piliečiams ir šioje valstybėje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems darbo, verslo ar studijų reikalais.
 2.  Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos piliečiams bei šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai  buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos piliečiams:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Lenkijos Respublikos, kai buvo vykstama darbo, verslo ar studijų reikalais ir buvo keliaujama tik Lenkijos Respublikoje;
 2. Lietuvos Respublikos piliečiams bei šioje valstybėje teisėtai gyvenantiems asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš Estijos Respublikos ar Latvijos Respublikos, kai  buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje.

Tam tikrų profesijų atstovams:

 1. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems teikti transplantacijos paslaugų,
 2. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu,
 3. oficialių delegacijų nariams, diplomatams, specialiesiems kurjeriams, dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose;
 4. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų.

Jūs galite kreiptis į NVSC, norėdami gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą, esant šioms aplinkybėms:

 1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir / arba dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje / laidotuvėse (tik sąlytį turėjusiems asmenims);
 2.  nuvykti į mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;
 3.  jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių turi pakeisti izoliacijos vietą;
 4. užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo, verslo ar studijų reikalais, kuriems privaloma 14 dienų izoliacija, leidimas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.

Norint gauti leidimą palikti izoliavimosi vietą, galima kreiptis el. paštu info@nvsc.lt ir pateikti motyvuotą prašymą arba užpildyti prašymą NVSC interneto svetainėje: https://nvsc.lrv.lt/lt/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1/leid-pal

 

 1. Keliautojams išduodamos medicininės kaukės (jei jų neturi ar pageidauja pasikeisti).
 2.  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikra.
 3.  Organizuojama išankstinė keliautojų elektroninė registracija, užpildant elektroninę formą:
  1. Forma į Lietuvos oro uostus lėktuvu atvykusiems asmenims: https://keleiviams.nvsc.lt
  2. sausumos transportu atvykusiems tolimųjų reisų vairuotojams: https://vezejams.nvsc.lt
   Jeigu elektroninė forma nebuvo užpildyta, atvykus pildomos popierinės registracijos formos.
 4.  Asmenys informuojami apie būtinybę per 48 val. atlikti laboratorinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), užsiregistruojant numeriu 1808.
 5.  Lietuvos oro uostuose nuskaitomi elektroninę formą užpildžiusių keliautojų QR kodai, vykdomas patikrinimas dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų (matuojama temperatūra, vykdoma apklausa). Grįžusių ar atvykusių Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos piliečių bei šiose valstybėse teisėtai gyvenančių asmenų, kai buvo keliaujama tik Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje simptomų vertinimas nėra vykdomas.
 6. Jei simptomų nėra, asmenims pateikiami klausimai apie izoliavimosi vietą bei nuvykimo į ją būdą, teikiamos konsultacijos. Jei asmeniui nėra reikalinga izoliacija savivaldybės patalpose ar savivaldybės transportas, jis gali vykti namo (gali pasiimti artimieji arba savo/nuomotu automobiliu, užtikrinant apsaugos priemonių naudojimą; draudžiama vykti viešuoju transportu, taksi ar naudojantis pavežėjų paslaugomis). 1. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.
 2. Nustačius simptomus Lietuvos Respublikos piliečiams ar teisę Lietuvoje gyventi turintiems asmenims, iškviečiama GMP ir jie transportuojami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Taip, izoliacija privalo būti taikoma 14 dienų, nepaisant laboratorinio tyrimo rezultato. 14 dienų – tai maksimalus inkubacinis periodas, kurio pradžioje gali nepasireikšti būdingi simptomai ir nosiaryklėje gali nesusidaryti pakankama viruso koncentracija. Bėgant laikui, virusas gali daugintis ir laboratorinių tyrimų rezultatas gali būti teigiamas, tad būtina izoliuotis ir stebėti savo sveikatos būklę 14 dienų.

 1. Užpildyti elektroninę formą:
  1. Forma į Lietuvos oro uostus lėktuvu atvykusiems asmenims: https://keleiviams.nvsc.lt
  2. sausumos transportu atvykusiems tolimųjų reisų vairuotojams: https://vezejams.nvsc.lt
 2. Pasirūpinti tinkama izoliavimosi vieta: grįžęs iš užsienio asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute / name ar gerai izoliuotame kitame individualaus buto / namo aukšte su atskiru sanitariniu mazgu. Kartu su grįžusiais iš užsienio valstybės asmenimis izoliavimo metu negali gyventi kiti sveiki asmenys
 3.  Pasirūpinti transportu (jei asmuo turi kur izoliuotis): negalima naudotis viešuoju transportu, taksi ar pavežėjų paslaugomis. Jei asmuo yra užsakęs transportą, patekimo į šalį punkte turi parodyti įrodančius dokumentus.
 4.  Jei asmuo neturi tinkamos izoliavimosi vietos ar transporto nuvykimui į izoliavimosi vietą, jam rekomenduojama dar prieš kelionę kreiptis į savivaldybę, kurioje asmuo yra registruotas. Savivaldybių kontaktai: https://koronastop.lrv.lt/lt/kontaktai

Mieli pacientai!

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. (pirmadienio) Romainių šeimos klinika atnaujina planinių paslaugų teikimą, laikydamasi visų infekcinių ligų kontrolės reikalavimų, siekiant užtikrinti tiek personalo, tiek Jūsų saugumą.

Atnaujindami planinių paslaugų teikimą itin daug dėmesio skiriame Jūsų saugumui:

Kartu raginame būti atsakingais ir saugoti savo bei aplinkinių sveikatą:

Šiandien mes ir visas pasaulis kartu kovojame su COVID-19 virusu. Virusui nepaliaujamai plintant, kiekvienas asmeniškai susiduriame su jo sukeliamomis sveikatos, socialinėmis,

ekonominėmis ir kitomis pasekmėmis. Kaip ir kiekvienos krizės metu, šiandien didžioji dalis pasaulio susiduria su, ko gero, gerokai didesniu, nei koronavirusas, iššūkiu – nepaliaujamu žmogaus tikėjimu neliečiamumo mitu. Šiandien plintantis virusas, deja, nesirenka, todėl ir sustabdyti jį galime tik sustabdę save. Šis sustojimas ne tik padės apsaugoti save, artimuosius, draugus ir kiekvieną šalia esantį asmenį, bet ir tėvams svarbiausią žmogų – kūdikį, nepriklausomai, ar jis dar tik ruošiasi gimti, ar jau yra atėjęs į šį pasaulį.

Šiandien, kai virusas mūsų šalyje jau perėjo į kitą plitimo stadiją, infektologai ir epidemiologai įspėja, kad kiekvieną gatvėje sutiktą žmogų galime laikyti potencialiu ligos nešiotoju – gyvenimas dar labiau sustoja.

Atsakingai vertindami situacijos rimtumą ir sudėtingumą, atsižvelgdami į galimus šios itin lakios ir pavojingos infekcijos keliamus pavojus, remdamiesi mokslo įrodymais

pagrįsta gerąja klinikine patirtimi, tarptautinių bei nacionalinių ekspertų rekomendacijomis, parengėme gaires, skirtas besilaukiančioms šeimoms ir besiruošiančioms gimdyti moterims bei jų artimiesiems. Šios rekomendacijos patvirtintos Lietuvos akušerių ginekologų draugijos valdybos. Kartu norime atkreipti dėmesį, kad epidemiologinė ir klinikinės situacija labai keičiasi, todėl žinios yra nuolatos atnaujinamos.

Atsisiųsti PDF straipsnį – skaityti pilną straipsnį

Reaguojant į sparčiai besikeičiančią naujojo koronaviruso (Covid-19) situaciją pasaulyje ir Lietuvoje, taip pat didėjant informacijos srautams, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos nurodymu nuo šiandien trumpuoju numeriu 1808 pradeda veikti Koronos karštoji linija. Skambinti į liniją galima visoje Lietuvoje visą parą nemokamai iš visų tinklų.

Numeriu 1808 skambinti taip pat nuo šiol raginama ir pasireiškus į gripą būdingiems ligos simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju.

Paskambinę į Koronos karštąją liniją, gyventojai bus konsultuojami pagal specialų sudarytą, struktūrizuotą, skaitmeninį algoritmą, pritaikytą priimti ir apdoroti iškvietimus, nustatyti reikiamą pagalbos lygį ir rekomendacijas. Linijos specialistai patars saviizoliacijos, Covid-19 prevencijos ir kitais klausimais. Esant poreikiui skambinantysis bus sujungiamas su GMP dispečerine.

Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro A. Verygos teigimu, apie koronaviruso infekciją nuolat komunikuoja SAM, Vyriausybė, taip pat aktyviai informuoja žiniasklaida, tačiau žmonės vis dar linkę pasitikėti paniką sėjančiais pavieniais mitais ir pseudorekomendacijomis, todėl trumpasis numeris 1808 taps svarbiu teisingos ir objektyvios informacijos kanalu gyventojams.

„Kaip matome, situacija Lietuvoje keičiasi labai greitai ir tikrai dar keisis, gyventojams kyla vis naujų klausimų. Dar kartą raginu netikėti iš lūpų į lūpas sklindančia informacija, sėjančią niekuo nepagrįstas baimes, o trumpuoju numeriu 1808 kreiptis į specialistus, kurie turi žinių ir kompetencijų jums atsakyti aiškiai ir tiksliai“, – sako A. Veryga.

Koronos karštąją liniją įkūrusios Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus Nerijaus Mikelionio teigimu, pasirengimas steigti liniją vyko sklandžiai, įrengta dešimt darbo vietų, apmokyti specialistai.

„GMP dispečerinė ir brigadų darbuotojai kiekvieną dieną tiesiogiai susiduria su gyventojų skambučiais, kai prašoma pakonsultuoti dėl koronaviruso. Didėjant tokių skambučių kiekiui matome ir suprantame, kad būtina viena bendra linija, kuria paskambinę žmonės gautų išsamią informaciją“, – teigia N. Mikelionis.

Anksčiau teiktos rekomendacijos panašiais atvejais kreiptis skubiosios pagalbos telefono numeriu 112 atšaukiamos, nes dėl pernelyg užimtų telefono linijų gali kilti sunkumų siekiant pranešti apie teisės pažeidimus, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir išsikviesti ne tik greitąją medicinos pagalbą, bet ir kitas pagalbos tarnybas: policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, aplinkosaugą.
„Skubiosios pagalbos tarnybų numeris 112 nėra skirtas konsultacijoms teikti. Todėl prašome visuomenės numeriu 112 naudotis atsakingai ir kreiptis tik tais atvejais, kai iš tiesų reikalinga skubi pagalba“, – sako Bendrojo pagalbos centro viršininkas A. Čiuplys.

Primename, kad visą parą veikia ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 618 79984 ir +370 616 94562). Taip pat dėl naujosios koronaviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu koronavirusas@sam.lt, kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronaviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/pradeda-veikti-koronos-karstoji-linija-1808

Dalinamės Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateikta informacija

Asmenų, grįžusių iš Kinijos ar Šiaurės Italijos, prašome pateikti informaciją:
Jei 14 dienų laikotarpiu lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionuose) maloniai prašome užpildyti anketą. Užpildžius anketą, NVSC specialistai susisieks Jūsų nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu ir pateiks rekomendacijas. Duomenys bus naudojami tik koronaviruso epidemiologinės priežiūros tikslais, kad virusas neišplistų šalyje. Asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

Jei grižę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112. Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562, +370 62077547

Informaciją apie save galima pateikti ir šiais būdais:
Tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu info@nvsc.lt

Daugiau informacijos: http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/asmenu-keliavusiu-covid-19-paveiktose-teritorijose-prasome-pateikti-informacija

Informuojame, kad 2020 m. vasario 4 dienos duomenimis Lietuvoje nėra užsikrėtusiųjų koronavirusu, o visa oficiali informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu www.sam.lrv.lt ir www.lt72.lt

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel.: 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos konsultuoja visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Kviečiame nemokamai pasitikrinti pagal šias prevencines programas:

Kviečiame pasiskiepyti gripo sezonui skirta vakcina ,,Vaxigrip Tetra“, įsigyta už valstybės lėšas, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, skirta rizikos grupėms priklausantiems asmenims skiepyti:

ASMENYS, NEPRIKLAUSANTYS IŠVARDINTOMS RIZIKOS GRUPĖMS, GALI PASISKIEPYTI MOKAMA GRIPO VAKCINA